NOVEC 3.ai


DSC00513.JPG


DSC00420-d.jpg


DSC00425.JPG


DSC00443.JPG


DSC00613.JPG


DSC00461.JPG


DSC00561.JPG

Hair & Make-up : George Ogido (THE DERBY)
Photography : George Ogido (THE DERBY)
Model : Yoko Tsuyuki